VALTICE 2018

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Elektronická přihláška může být použita i pro děti do 15 let, je však povinnost zaslat její papírovou verzi s podpisem rodiče či zákonného zástupce na adresu SSH.